Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme www.netbasit.com web sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.) ve id.netbasit.com (bundan böyle KULLANICI PANELİ olarak anılacaktır.) sunulu hizmetlerden alan adı, paylaşımlı web sitesi barındırma (shared web hosting), sunucu kiralama, İçerik Dağıtım Ağı (CDN), SSL Güvenlik Sertifikası ve e-posta hizmetlerini ayrı ayrı ya da birlikte almayı seçen MÜŞTERİ ile SİTE işleteni Netbasit Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle NETBASİT olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda kabul edilmiştir.

MADDE 2. KONU VE AMACI

Bu sözleşmenin konusunu, SİTEDE ve KULLANICI PANELİNDE sunulan hizmetlere ilişkin tarafların yükümlülükleri ve hakları oluşturmaktadır.

MADDE 3. HİZMETLER VE SORUMLULUKLAR

MADDE 3.1. ALAN ADI HİZMETLERİ

3.1.1. Alan adı tescili “com.tr” hariç olmak üzere önce gelen alır ilkesi ile uluslararası akredite kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır ve NETBASİT tescil işlemine sadece aracılık eder. Merkez veri tabanı güncelleştirmeleri nedeni ile farklı aracı kuruluşlar tarafından aynı alan adı için aynı zamanda tescil siparişi verilebilir. Bu durumda ilk sipariş verenin talebine göre tescil işlemi gerçekleştirilmekte olup bu durumun vuku bulması halinde NETBASİT alan adı ücretini iade eder. MÜŞTERİ, işbu hükme göre NETBASİT’in aracı kuruluş olduğunu ve güncelleştirmeler nedeni ile meydana gelebilecek bu durumlarda NETBASİT’in sorumlu olmadığını kabul eder.

3.1.2. MÜŞTERİ, tescil talebinde bulunduğu alan adlarının tabi olduğu uzlaşma hükümlerini ve idari yönetiminin NETBASİT’in sorumluluğunda olmadığını, tescil talebinden önce www.icann.org sitesinde ayrıntıları düzenlenen alan adlarının tabi olduğu hukuk ve idari yönetimini bildiğini, işbu hükümlerin değiştirilmesi ve uygulanmasının sorumluluğunun NETBASİT’te olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 3.2. PAYLAŞIMLI WEB SİTESİ BARINDIRMA HİZMETLERİ

3.2.1. NETBASİT sistemlerinde barındırılan her türlü içeriğin sorumluğu tek başına MÜŞTERİ’YE aittir. NETBASİT sistemlerinde aşağıda belirtilen içeriklerin barındırılmasına izin verilmemektedir;

a. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suç olarak tanımlanan ve 5651 sayılı yasanın 8. maddesinde erişim engelleme kararı verilecek içerikler. (intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolay-laştıran sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ve 25.07.1951 tarihli 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar.)

b. NETBASİT sistemlerini tehlikeye düşürecek yazılımlar ile 3. şahısların haklarını ihlal eden içerikler.

c. Spam ve phishing yapılmasına olanak sağlayan yazılımlar.

İşbu içeriklerin tespiti halinde NETBASİT MÜŞTERİ’YE vermiş olduğu hizmeti iptal edip tamamen durdurabilir veya askıya alabilir. MÜŞTERİ, işbu maddede yazılı içerikleri NETBASİT sistemlerinde barındırmayacağını aksi halde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, iptal edilen hizmet nedeni ile NETBASİT’ten hiçbir isim altında bedel iadesi ve karşılık talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.2.2. NETBASİT, e-posta sistemleri haricinde sistemlerinde bulunan verileri düzenli periyodlar ile sistem gereksinimleri için yedekleme işlemine tabi tutar. İşbu hüküm NETBASİT’in MÜŞTERİ adına her türlü içeriği günlük yedeklediği anlamında yorumlanamaz. MÜŞTERİ ile NETBASİT arasında ayrıca kararlaştırılmadıysa MÜŞTERİ barındırmış olduğu içeriklerin yedeklerinin alınmasından tek başına sorumludur. NETBASİT sistem gereksinimleri için tutmuş olduğu yedekleri MÜŞTERİ’NİN bir sorun yaşaması halinde yeniden yapılandırma için kullanabilir. İşbu hüküm yalnızca paylaşımlı web barındırma hizmeti ve NETBASİT’in almış olduğu periyodik imaj disk ile sınırlı olup taahhüt anlamında yorumlanmaz.

3.2.3. MÜŞTERİ, 5651 sayılı yasada tanımlanan “İçerik Sağlayıcı”, “Yer Sağlayıcı” sorumluluklarına uymakla ve 3. şahısların erişimi için kendi sitesinde erişim bilgilerini sunmakla yükümlüdür.

MADDE 3.3 SUNUCU KİRALAMA HİZMETLERİ

3.3.1. NETBASİT, MÜŞTERİ’NİN NETBASİT’ten kiralamış olduğu bir veya birden fazla sunucunun NETBASİT’in mevcut internet bağlantıları üzerinden MÜŞTERİ’NİN kullanımına sunacaktır. NETBASİT’ten kiralanan fiziksel sunucularda meydana gelebilecek fiziksel arızalarda MÜŞTERİ’NİN bildirimi ile NETBASİT fiziksel arızayı 1 (bir) iş günü içinde gidermekle veya kiralanan sunucunun muadili ile değiştirmek ile yükümlüdür. NETBASİT’ten kiralanan sanal sunucularda meydana gelebilecek fiziksel arızalarda ise NETBASİT sanal sunucuyu başka bir fiziksel sunucuya aktarmak ile yükümlüdür. Ancak her halükarda sunucu veya sunucularda meydana gelebilecek fiziksel veya yazılıma ait bir arıza durumunda oluşabilecek veri/bilgi kayıplarından, arıza süresince MÜŞTERİNİN olası ticari gelirlerinden ve benzeri hiçbir maddi veya manevi zarardan NETBASİT sorumlu tutulamaz.

3.3.2. MÜŞTERİ’NİN kiralamış olduğu sunucular üzerinde çalışacak işletim sistemi kurulumları, diğer yazılımların kurulması, ayarlanması, yazılım ile ilgili tüm işlemler ve oluşabilecek bütün yazılıma ait bütün sorunlar, yazılımların lisans maliyetleri MÜŞTERİ’NİN sorumluluğundadır. Bu sunucularda meydana gelebilecek yazılım ve/veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi/veri kayıplarına karşın, yedekleme ve saklama yükümlülükleri tamamı ile MÜŞTERİ’YE aittir. Bu bilgi/veri kayıplarına karşın hiçbir maddi veya manevi zarardan NETBASİT sorumlu tutulamaz.

3.3.3. MÜŞTERİ tarafından kiralanan sunucular üzerinde fiziksel değişiklik talebi olması halinde, NETBASİT değişiklikleri ayrıca fiyatlandıracak ve MÜŞTERİ’NİN kabulü ile müdahale edecektir.

3.3.4. NETBASİT, MÜŞTERİ’NİN ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile verilen hizmeti durdurabilir, askıya alabilir, kiralık sunuculara erişimi engelleyebilir.

3.3.5. MÜŞTERİ, kiraladığı sunucu sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğü üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, NETBASİT’i her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple NETBASİT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NETBASİT’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

3.3.6. MÜŞTERİ kullanacağı sunucuda, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple NETBASİT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NETBASİT’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

3.3.7. NETBASİT tarafından kiralanan sunucuya internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ gerekli tedbir ve önlemleri almaz, gereken özeni göstermez ise veya aldığı tedbirlerin yetersiz kalması sonucu kiralanan sunucu ile beraber diğer NETBASİT bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. NETBASİT’in bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.3.8. MÜŞTERİ, kiraladığı sunucular üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yer sağlayıcılara yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 2 (iki) iş günü içinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NETBASİT’e bildireceğini aksi halde NETBASİT’in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. NETBASİT, resmi talep olması halinde sunucuları teslim ederek veya sistemlerinde bulunan bilgileri, verileri istenilen bilgiler ile sınırlı olmak üzere yetkili makamlara iletecektir. Bu husus kişisel bilgilerin ihlali ve ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. Yetkili mercilere teslim edilen sunucular nedeni ile doğan zarar ve ziyanlara karşı NETBASİT sorumlu tutulamaz.

3.3.9. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkânları NETBASİT’in onayı olmaksızın 3. şahıslara devredip kullandıramaz.

3.3.10. MÜŞTERİ, kiralanan sunucularda 3. şahıslara “yer sağlayıcı” hizmeti vermesi halinde, her ay düzenli olarak Telekomünikasyon Daire Başkanlığı’nın istemiş olduğu müşteri bilgilerini NETBASİT’e de iletmek ile yükümlüdür. Bu bilgiler NETBASİT tarafından gizlilik kapsamında korunacak ve muhafaza edilecektir.

3.3.11. MÜŞTERİ, NETBASİT sistemleri üzerinden vermiş olduğu hizmetler nedeni ile sorumluluğun tamamen kendinde olduğunu NETBASİT’in MÜŞTERİ’NİN MÜŞTERİ’SİNE ya da MÜŞTERİ’DEN hizmet alan 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını 3.şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bildirim ile yükümlüdür.

MADDE 3.4. İÇERİK DAĞITIM AĞI (CDN) SERVİSLERİ

3.4.1. MÜŞTERİ, aksi belirtilmediği takdirde www.netbasitcdn.com adresinde belirtilen servis ve gereksinimlerine uygun sistem ayarlarını yapmakla yükümlüdür.

3.4.2. İçerik Dağıtım Servislerine konu olan statik dosyaların barındırılma hizmetleri aksi ayrıca kararlaştırılmadıysa MÜŞTERİ’YE aittir. MÜŞTERİ’YE ait sunucular ve sistemlerde meydana gelebilecek arıza, veri kaybı ve sistem hataları, web sitesi performans düşüklüğü nedeni ile NETBASİT tarafından verilen CDN hizmetinin performans kaybına uğraması, hizmetin aksaması ya da yerine getirilememesi nedeni NETBASİT sorumlu tutulamaz.

3.3.3. NETBASİT, CDN servislerini ifa ederken sözleşme konusu statik dosyaları teknik zorunluluklar nedeni ile ön belleğe alma işlemi sırasında geçici olarak kopyalar ve konum olarak en yakın anlamında olmamak üzere performans açısından uygun sunucunun bulunduğu konumdan yayınlar. MÜŞTERİ işbu bu zorunlu teknik kopyalama işlemine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.3.4. NETBASİT, İçerik Dağıtım Ağına konu olan statik dosyalarına ilişkin ön bellekte tuttuğu verileri her zaman silebilir, MÜŞTERİ sunucularından dilediği takdirde yeniden ön belleğe alma işlemine tabi tutabilir. İşbu işlemler ya da NETBASİT önbelleklerinde oluşabilecek veri kayıpları, MÜŞTERİ sistemlerinde barındırılan verilere etkilemeyecek olup, MÜŞTERİ hizmet aldığı sürece NETBASİT’in sözleşme konusu dosyaların ön belleğe alma işlemini dilediği zaman gerçekleştirebileceğini kabul ve beyan eder.

3.3.5. MÜŞTERİ, CDN hizmetlerinden faydalanırken şifreli bağlantı kullanmak istediği takdirde teknik olarak kendi sertifikasını kullanamaz ve “alanadı.netbasitcdn.net “ alan adı üzerinden hizmete devam eder. Alan adı uzantısında “NETBASİT” ibaresinin geçmesi NETBASİT’in içerik sağlayıcı ya da yer sağlayıcı olduğu anlamına gelmemekte olup MÜŞTERİ barındırdığı ve yayınlandığı içeriklerden tamamen tek başına sorumludur.

3.3.6. NETBASİT, tek taraflı olarak her zaman CDN hizmetlerine ilişkin sunucu ve konum sayısını arttırabilir, azaltabilir ve teknik değişikliklere gidebilir.

3.3.7. NETBASİT, barındırma hizmetleri kapsamında olmasa dahi kendi sistemlerinden işbu sözleşmenin 3.2.1 maddesinde sayılı içeriklerin yayınlanmasına aracılık etmez. İşbu içeriklere ilişkin tespitin olması halinde NETBASİT derhal vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.

3.3.8. CDN servislerine ilişkin faturalandırma hizmetleri aksi ayrıca kararlaştırılmadığı takdirde her ayın sonunda MÜŞTERİ’NİN kullandığı gigabyte üzerinden hesaplanır ve fatura edilir. MÜŞTERİ fatura kesiminden itibaren 3 (üç) gün içinde almış olduğu hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür aksi halde NETBASİT’in verilen hizmeti durdurma ve iptal etme haklı saklıdır.

MADDE 3.5. SSL HİZMETLERİ

3.5.1. NETBASİT, SSL hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyeti yürütmekte olup sertifikalara ilişkin lisans kapsamı ve kullanım şartlarını belirleme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle MÜŞTERİ ihtiyacı olan sertifika türüne uygun seçimi yapmaktan tek başına sorumludur.

3.5.2. MÜŞTERİ, ilgili sertifikalara ilişkin lisans ve kullanım kapsamını www.rapidssl.com/legal linkinden okuduğunu ve lisans kapsamından farklı hizmet ya da hatalı seçim vb. durumlar nedeni ile bedel iadesi talep edemeyeceği işbu durumun hizmetin niteliği gereği olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

3.5.3. NETBASİT, sertifikaların etkinleştirilmesi süresi için taahhüt vermemekte olup sertifika sağlayıcının sunmuş olduğu kapsama tabidir.

3.5.4. MÜŞTERİ aksi ayrıca kararlaştırılmadıysa sertifikaların kurulumundan tek başına sorumludur. Hatalı kurulum veya lisans kapsamından dolayı NETBASİT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.5.5. NETBASİT, MÜŞTERİ’NİN sertifika talebinin sertifika sağlayıcı tarafından kabul edilmemesi halinde ödenen bedelin iadesi dışında hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 3.6. E-POSTA HİZMETLERİ

3.6.1. NETBASİT sistemlerinden izinsiz e-posta (spam) gönderimleri yapılamaz. MÜŞTERİ almış olduğu e-posta hizmetlerinde işbu kurala uymakla yükümlüdür. NETBASİT sistemlerinden gönderilecek e-postalar ticari ileti, reklam ve pazarlama içeriği taşıdığı takdirde gönderilen şahısların onayları olmalıdır. İstenmeyen e-posta nedeni ile NETBASİT veya NETBASİT sistemlerinin yaptırım ile karşılaşması halinde NETBASİT gönderimler nedeni ile verilen hizmeti bildirimsiz olarak durdurabilir, uğramış olduğu zararın tazminini isteyebilir. E-POSTA servislerinin kullanımı sırasında MÜŞTERİ güvenlik açığı oluşturacak eylemlerden kaçınmakla mükelleftir. MÜŞTERİ tarafından NETBASİT’in sistemlerine etki eden virüs, trojan vb. yazılımlar nedeni ile MÜŞTERİ’NİN rızası dışında istenmeyen e-posta gönderimi halinde de NETBASİT vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak iptal edebilir veya askıya alabilir.

3.6.2. MÜŞTERİ, E-POSTA servisleri ile almış olduğu kullanıcı hesaplarını kullanan şahıslara günlük kullanım limitlerini, teknik özelliklerini ve istenmeyen e-posta hususunda işbu sözleşmede belirtilen politikaları bildirmekle yükümlüdür. NETBASİT, işbu bildirimlerin yapılmaması veya eksik yapılması vb. nedenler ile çıkabilecek uyuşmazlıklarda taraf değildir.

3.6.3. MÜŞTERİ ile NETBASİT arasında ayrıca yedekleme için anlaşma yapılmadı ise e-postaların yedeklenmesinden NETBASİT sorumlu değildir.

MADDE 3.7. HİZMETLERİN SINIRLANDIRILMASI

3.7.1. NETBASİT sistemleri dışarıdan gelebilecek kötü niyetli eylemlere karşı üst düzeyde korunmaktadır. Ancak beklenmeyen haller ve MÜŞTERİ’NİN kullanmış olduğu sistemin şifrelerini koruyamaması, site kurulumunda bırakılan açıklar, güvensiz yazılım ve araçları kullanması nedeni ile kötü niyetli saldırılara ve erişimlere maruz kalınması halinde NETBASİT, MÜŞTERİ ve kendi menfaati için vermiş olduğu hizmeti kötü niyetli eylemler sonlanana kadar durdurabilir veya askıya alabilir. MÜŞTERİ’NİN işbu eylemlerde ihmalden dolayı sorumluluğu olması halinde veya alınması gereken tedbirleri almamakta ısrar etmesi halinde NETBASİT verilen hizmeti tamamen iptal edebilir. İşbu hüküm NETBASİT tarafından verilen bütün hizmetler için geçerli olup NETBASİT kendi sistem ve diğer MÜŞTERİ sistemleri güvenliği için zafiyet gösteren sistemlere erişimi her zaman iptal etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ işbu hükümden dolayı zarara uğradığından bahis ile tazminat talep edemez.

3.7.2. NETBASİT, periyodik olarak yapılacak bakım çalışmaları nedeni ile verilen hizmetlere ara verebilir. İşbu durumda NETBASİT, SİTE ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ve e-posta ile planlı bakım çalışmasının saatlerini ve günlerini MÜŞTERİ’NİN bilgisine sunacaktır. İşbu çalışmalar makul zamanlarda ve makul sürelerde gerçekleştirilecek olup hizmet aksaması olarak nitelendirilmez.

3.7.3. NETBASİT, 5651 Sayılı Yasa gereğince “Yer Sağlayıcı” sıfatına ve belgesine haiz olup, ilgili kanun ve diğer yasalar gereği kendisine yapılan bildirimlere karşı MÜŞTERİ sitesinden içerik çıkartma ve içeriğe erişimi engelleme hakkına sahiptir. İşbu durumda NETBASİT öncelikle MÜŞTERİ’Yİ bilgilendirecek olup MÜŞTERİ’NİN derhal mahkeme kararını yerine getirmemesi halinde NETBASİT teknik imkânı olduğu takdirde yasal zorunluluklar nedeni ile sistemlere müdahale ederek mahkeme kararının yerine getirilmesini ya da verilen hizmeti tamamen iptal etme seçeneklerinden birini kullanabilecektir. İşbu maddeye aykırılık nedeni ile NETBASİT’in zarara uğraması halinde MÜŞTERİ uğranılan zararı karşılamakla yükümlüdür.

3.7.4. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile NETBASİT’in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslara karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 3.8. TEKNİK DESTEK

3.8.1. NETBASİT tarafından verilen hizmetlere ilişkin teknik ayrıntılar ve MÜŞTERİ’NİN sahip olması gereken sistem ya da yazılıma ilişkin gereksinimler SİTE içinde güncel olarak yer almaktadır.

3.8.2. NETBASİT tarafından verilen teknik destek hizmetleri, hizmetlerin kurulumunu ve bakımını içermemekte olup, verilen hizmetleri MÜŞTERİ tarafında yürüten ilgili kişilere, hizmetin devamlılığının sağlanmasında yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. MÜŞTERİ’NİN alınan hizmetlere ilişkin yetersizliği ve bilgisizliği nedeni ile yaşayabileceği sıkıntılara karşı NETBASİT tarafından sadece öneri sunulacak olup, saklı hükümler hariç olmak üzere MÜŞTERİ adına sistemlere müdahale edilmesi ve işlem yapılması mümkün değildir. Ücreti karşılığı verilen teknik destek hizmetleri ile ilgili hükümler saklıdır.

MADDE 4. ÖDEMELER

4.1. NETBASİT tarafından sunulan hizmetlere ilişkin bedeller SİTE içinde yer almaktadır. MÜŞTERİ tarafından ilgili hizmete ait bedel yatırılmadan NETBASİT hizmeti kullanıma açmaz. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde bedelin NETBASİT hesaplarına geçtiği tarih dikkate alınır.

4.2. NETBASİT, SİTE’DE sunulan hizmetlere ilişkin bedeller üzerinde her zaman değişiklik yapabilir. NETBASİT, dönemsel hizmet alan MÜŞTERİ’LERİNE sistemde bulunan e-posta hesabına değişiklikleri içerir bilgilendirme gönderecektir. Aylık ödeme yapan MÜŞTERİ’LER bir sonraki ay için değişen fiyatlar ile bağlı olup, yıllık peşin yapılan ödemelerde fiyat farkı yansıtılmaz. Aylık ödeme yapan MÜŞTERİ değişiklikleri kabul etmediği takdirde değişen fiyatların geçerli olduğu dönemler için sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.3. MÜŞTERİ, ödemelerini hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın yapmakla yükümlüdür. Zamanında yapılmayan ödemeler için NETBASİT hizmeti tamamen durdurabilir ve iptal edebilir. MÜŞTERİ bedeli ödenmeyen hizmetin verilmediğinden bahis ile hiçbir isim altında hak talep edemez.

4.4. NETBASİT’in zamanında ödenmeyen hizmet bedellerine ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %4 gecikme faizi işletme hakkını saklı tutar.

4.5. Yabancı para üzerinden hesaplanan hizmet tutarları ödeme tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek veya döviz olarak ödenir.

MADDE 5. KULLANICI GİZLİLİĞİ

5.1. MÜŞTERİ tarafından sisteme girilen kullanıcı bilgileri ve erişim adreslerinin doğruluğu MÜŞTERİ tarafından beyan edilmiştir. NETBASİT gerek gördüğü takdirde kayıtlı bilgilerinin teyidi için sms ya da e-posta yolu ile teyit işlemi yapabilir, güncelleştirme talep edebilir.

5.2. MÜŞTERİ, NETBASİT tarafından verilen hizmetlere erişimde kullanmış olduğu parola, her türlü erişim yetkisine sahip şifre ve verilerin korunmasından tek başına sorumludur. İşbu şifre ve erişim yetkilerinin kötü niyetli 3. şahıslar tarafından kullanılması halinde NETBASİT sorumlu tutulamaz.

5.3. NETBASİT, MÜŞTERİ tarafından verilen bilgileri, içerikleri, sistemlerin kullanılması ile oluşan verileri yasal zorunluluklar ve yasal mercilerden gelen talepler haricinde 3. şahıslar ile paylaşmaz. Alan adı kayıtlarında MÜŞTERİ tarafından verilen bilgiler kayıt kuruluşları tarafından sorgulamalarda otomatik olarak gösterilmekte olup MÜŞTERİ bilgilerinin 3. şahıslara kapatılmasını istediği takdirde ilgili işlemi KULLANICI PANELİNDEN bildirmekle yükümlüdür.

5.4. NETBASİT, MÜŞTERİ tarafından sistemlerine kayıt edilen erişim bilgilerine kendi ya da iş ortakları tarafından verilen hizmetler ile ilgili tanıtım ya da bilgilendirme amaçlı içerikler gönderebilir. MÜŞTERİ işbu bildirimleri almak istemediği takdirde NETBASİT’e ulaşarak ilgili talebini iletebilir.

5.5. NETBASİT, sistemde kayıtlı olan bilgilere göre MÜŞTERİ taleplerini yerine getirmekte olup 3. şahıslar ile yaşanabilecek uyuşmazlıklarda fatura bilgilerini temel alır.

5.6. MÜŞTERİ tarafından NETBASİT’e iletilen kullanıcı bilgilerinin kasten hatalı ve gerçek dışı verildiğinin tespiti halinde NETBASİT vermiş olduğu hizmetleri tamamen durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 6. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE BİLDİRİMLER

6.1. MÜŞTERİ sipariş sırasında NETBASİT’e bildirdiği e-posta adreslerini, bildirim ve ihtar için yeterli olduğunu kabul eder. İşbu adreslere gönderilen bildirimlerin okunup okunmadığını taraflar teyit etmek zorunda olmayıp, bildirim gününü esas alan ertesi gün tebliğ edildiği kabul edilir.

6.2. NETBASİT sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’NİN NETBASİT’e bildirdiği e-posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti gönderebilir. MÜŞTERİ, NETBASİT’e bildirdiği e-posta adresinin işbu sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen nitelikle olduğunu beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ’NİN güvenlik ya da başka nedenlerden dolayı bildirim yapılacak e-posta adresi veya iletişim bilgilerinin değiştirilmesini talep etmesi halinde, MÜŞTERİ işbu durumu KULLANICI PANELİDEN güncellemek ile yükümlüdür.

NETBASİT erişim ve iletişim bilgileri değişikliğinde gerekli gördüğü takdirde MÜŞTERİ’DEN kimlik bilgileri ya da benzeri belgelerin gönderilmesini talep edebilir. İşbu durumda gerekli teyitler yapılana kadar talep edilen değişiklikler askıda kalır.

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN FESHİ / ASKIYA ALINMASI

7.1. NETBASİT, ödemelerin yapılmaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetme hakkına ya da ödeme yapılana kadar verilen hizmetleri tamamen durdurma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığının takip edilmesinden tek başına sorumludur.

7.2. NETBASİT tarafından verilen hizmetlerin durdurulması halinde ve bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları dondurulur. Bu durumda gelen e-postalar teknik olarak geri çevrilebilir. Ödemenin, ödeme gününden itibaren 10 (on) iş günü içinde yapılmaması halinde NETBASİT MÜŞTERİ hesabını iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ işbu hükümden dolayı hak talebinde bulunamaz.

7.3. MÜŞTERİ tarafından işbu kullanım koşullarında yer alan maddelerden birinin ihlal edilmesi halinde NETBASİT kendi ve diğer MÜŞTERİ menfaatleri için işbu sözleşmeyi derhal ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. NETBASİT’in haklı nedenle fesih halinde bedel iadesi yapma yükümlülüğü yoktur.

7.4. MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşme her zaman bildirim ile fesih edebilir. Ancak verilen hizmetlerin anında ifa içermesi nedeni ile bedel iadesi veya hizmet kullanılmadığından bahis ile indirim ve bedel iadesi talep edilemez.

7.5. MÜŞTERİ; sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, almış olduğu kiralık veya sanal sunucu veya paylaşımlı web sitesi barındırma hizmet paketlerinin biri veya birkaçıyla ilgili olarak sözleşmeden hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, işbu maddeye dayanarak almış olduğu hizmeti iade etmek istediği takdirde derhal talebini işbu süre içerisinde NETBASİT’e iletmekle mükelleftir. NETBASİT, ücret iadesini MÜŞTERİ’nin hizmet bedelini öderken kullanmış olduğu ödeme aracı ile yapacak olup kredi kartı kullanımlarında bankadan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında yapılan e-posta, anlık iletişim araçları ile yazışma, her türlü elektronik veri ileti veya faks yazışma kayıtları ileti raporlarında NETBASİT’e ait ticari defterler ve sistem raporları kanunen geçerli delil sayılarak usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 9. MÜCBİR NEDENLER

9.1. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, Türkiye veya hizmetin niteliğine göre NETBASİT’in hizmet aldığı diğer ülkelerin internet altyapılarında meydana gelebilecek kesilmeler de dâhil olmak üzere tüm arızaların ortaya çıkmasıyla, taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller, taraflarca mücbir sebep veya sebepler olarak kabul edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla işbu sözleşmede bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olan taraf, durumu aynı gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

9.2. Bu durumda taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak sözleşmenin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacağını kabul eder. Ancak taraflar karşılıklı mutabık kalmak suretiyle yeni bir hizmet programı imzalayıp bu sözleşmeyi yeni şartlara uyarlayabileceklerdir.

MADDE 10. UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Taraflar İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

İşbu koşullar MÜŞTERİ’NİN NETBASİT’ten hizmet almayı seçmesi ile MÜŞTERİ tarafından okunarak elektronik ortamda kabul edilmiştir. MÜŞTERİ’NİN NETBASİT’ten birden fazla hizmet alması halinde, hizmetlerden birinin feshi halinde dahi diğer hizmetler için işbu sözleşme yürürlükte kalacaktır.